ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลาย+กล่องไฟกลาง+ล่าง (NEW)