ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลาย+กล่องไฟล่าง (STANDARD)