WORKSTATION CLUSTER OF 4 - LINE-4G

ราคาของเรา : 0 บาท

Product Description

โต๊ะทำงานนั่งแบบกลุ่ม 4 ที่นั่ง

Product Details

โต๊ะทำงานนั่งแบบกลุ่ม 4 ที่นั่ง

โปรดติดต่อพนักงานขายของดีเฟอร์นิเมท เพื่อคำนวณราคา
สินค้าที่ตรงตามแบบที่ลูกค้าต้องการใช้งาน

**หมายเหตุ  สีของวัสดุ (สีไม้, สีโครงขา, สีผ้าสกรีน) สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของลูกค้า โดย
Mix & Match ได้จากตัวอย่างสีวัสดุที่ ดีเฟอร์นิเมท ได้จัดเตรียมไว้ให้ (ตัวอย่างสีวัสดุ สอบถามจากพนักงานขาย)