EXECUTIVE - METAL-EX-A

ราคาของเรา : 0 บาท

Product Description

โต๊ะทำงานผู้บริหาร แบบ A

Product Details

โต๊ะทำงานผู้บริหาร แบบ A

โปรดติดต่อพนักงานขายของดีเฟอร์นิเมท เพื่อคำนวณราคา
สินค้าที่ตรงตามแบบที่ลูกค้าต้องการใช้งาน

**หมายเหตุ  สีของวัสดุ (สีไม้, สีโครงขา, สีผ้าสกรีน) สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของลูกค้า โดย
Mix & Match ได้จากตัวอย่างสีวัสดุที่ ดีเฟอร์นิเมท ได้จัดเตรียมไว้ให้ (ตัวอย่างสีวัสดุ สอบถามจากพนักงานขาย)