เครื่องทำลายเอกสาร รุ่น 1824S

61,700 บาท
ราคาปกติ 77,125 บาท    ประหยัดทันที 15,425 บาท - 20 %

Product Description

เครื่องทำลายเอกสาร

Product Details

• ทำลายเอกสารแบบตัดเป็นเส้นตรง (Straight-Cut)
• ความเร็วในการทำลาย 6 เมตร/นาที
• ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว 4 มม.
• ความจุของถังใส่กระดาษ 50 ลิตร
• ทำลายกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต แผ่น CD
  และแผ่น DVD ได้
• เปิด-ปิดโดยอัตโนมัติ (Photo-cell) ถอยหลังอัตโนมัติ
  เมื่อมีกระดาษติด
• มีฝานิรภัยควบคุมช่องใส่กระดาษ ระบบบอกกระดาษที่
  ใส่ทำลายได้
• ไฟแสดงเมื่อมีกระดาษเต็มถัง ไฟแสดงเมื่อประตูถูกเปิดออก
สเปคสินค้า
• ขนาดช่องใส่เอกสาร : 240 มม.
• ทำลายเอกสารได้สูงสุด : 22-24 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม)
• ขนาดถังบรรจุ : 50 ลิตร
• โครงสร้างภายนอก : พลาสติก ABS
• กำลังไฟมอเตอร์ : 580 วัตต์
• ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 39.5 × 29.1 × 63.5 ซม.
• น้ำหนักสินค้า : 22 กก.
คำแนะนำและข้อควรระวัง
• ไม่ควรย่อยกระดาษต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน หรือใส่
  กระดาษหนาเกินกว่าที่กำหนด เพื่อยืดอายุการใช้งาน
  ของใบมีด และมอเตอร์
• ห้ามนำกระดาษที่เปื้อนกาวหรือมีเทปกาวติดอยู่
  เข้าเครื่องทำลายเอกสาร และใช้งานตามคุณสมบัติที่กำหนด
• ควรอ่านคุณสมบัติการใช้งานของเครื่องทำลายรุ่นที่ท่าน
  เลือกซื้อเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด